JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 20/10/2017
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • Create and implement product and sales strategies to maximize sales, supervise retail network. Manage, motivate, train and develop a sales team and support staffs. Has proven track record of achievement in management position.

คุณสมบัติ

 • Age between 33-45 years old.
 • Bachelor s Degree or Master s& Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
HR Director1

ลักษณะงาน

 • Responsible for the administration of the system. THANULUX PCL. And group companies. Care about labor standards. Manage benefits for employees. Support outreach to the region.

คุณสมบัติ

 • Male – female
 • Bachelor s Degree - Master s degree in human resource management, political science, management or other related fields
 • Experience in personnel management and recruitment, compensation, training and development, labor relations, welfare workers 10 years and over.
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.
 • Experienced personnel in the garment industry.
 • Personality and human relations. Maturity, leadership and responsible performance.
Sales & Marketing Mgr.1

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding Market and Marketing in all channels. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan. - Responsible for communication development and media execution. - Responsible for marketing budget control for advertising development section and ensure highest spending efficiency. - Provide all essential reports highlighting performance against monthly, quarterly and YTD sales targets. - Develop seasonal promotion strategies and manage accurate records of all pricing, promotion and sales performances. - Select & manage strategic advertising/digital/promotion/PR agencies and other marketing materials. - Analyze market trends and recommend changes to marketing and business development strategies based on analysis and feedback. - Develop and lead a marketing team that will develop and execute new concepts, business models, channels and partners to position business as innovator and leader. - Works in collaboration to develop PR plan and execution for promotional activities, new store opening and any launch plan. - Develop sales forecasts, pipeline update, sales efforts, customer feedback and market research. - Coordinating with suppliers of order planning, stock & sales performance and marketing issues. - Provide operational and business management support to merchandise planning team. - Other duties as assigned.

คุณสมบัติ

 • Age 35- 45 years old
 • Bachelor s or higher degree in Marketing,Business Administration, Mass Communications,, Fashion Merchandising, or related field
 • At least 5-10 years of experience, Product management, Preferably or Marketing in Fashion or Brand
 • Experienced in sourcing, merchandise planning, and retail distribution.
 • Strong analytical, planning , communication and presentation skills.
 • Ability to lead the team and work independently.
 • Good command in English / Experience in fast-fashion or retail fashion business is a plus.
Marketing Manager3

ลักษณะงาน

 • • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online • ดูแลเรื่องสื่อและการสื่อสารของแบรนด์และสินค้าในทุกช่องทาง • ดูแลรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการตลาดในช่องทางใหม่และช่องทางต่างๆ เช่น Online, TV, การจัดพื้นที่พิเศษ • ทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายได้ ติดตามผล และประเมินผล และสรุปผลของงานนั้นๆ • คิดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น • จัดกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมการขาย การตลาดให้กับแบรนด์ • พัฒนาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ • สามารถดูแลจัดการ การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม event ต่างๆ • สามารถทำหรือจัดหา การทำ survey วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในวิธีต่างๆ • สามารถติดต่อ supplier ต่างๆ • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น, Social online • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าสินค้าแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Merchandising Manager4

ลักษณะงาน

 • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity - Finding new quality suppliers - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements - Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 35 – 43 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
Brand Manager 1

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding market and marketing. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

คุณสมบัติ

 • Female
 • Age between 30 – 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Head Designer2

ลักษณะงาน

 • - Liaise clients to determine the product concept together with present all scope of project. - Design a brand identity either by hand or using the computer software. - Review design in the final conclusion before production process or publishing

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or Master’s degree in Fashion Design , Associated Art in Thailand and Overseas Institutions or related fields.
 • Expertise in Design specially experience at least 10 years.
 • Good interpersonal & communication skills, well-organized and good problem solving.Initiative and commit to achieve.
 • Good command of English.
Fashion Creative Director1

ลักษณะงาน

 • • Leads fashion in creative center, leader of designers team • Oversee and directs all aspects of fashion creative work and assigned fashion projects. • Review and approve all collections and including final conclusion • Working knowledge of current color and fashion and creative trends independently recognizes the need for large-scale change; works with management as top functional expert to devise innovative solutions and implement change at the department . • Lead in the development of the complete concept for the season, partner with Technical Advisor and Merchandising team to design merchandise that fits within the costing parameters and target customer. • Provide supports to graphic design and visual merchandiser to properly present the image and positioning of the products. • Drives the planning and creative direction of projects to meet production deadlines and budgets. • Working manager able to drive projects to fruition to meet key success metrics and is able to work cross functionally • Follow, Analyze and Utilize market survey, customer behaviors or success rate of products to create products to satisfy customers

คุณสมบัติ

 • Age 38-45 years with fashion-look personality
 • BA.or MA. in Fashion Design or equivalent experience with specialization in fashion footwear or accessories design or Certificate from any reputable fashion design institutes
 • Full of fresh and unique ideas with strong creativity, initiative and excellent taste
 • Solid knowledge of fashion trend with minimum 10 years’ experience with proven successful records in footwear any fashion house
 • Good technical ,product development and raw materials know-how
 • Well-mature and energetic with good interpersonal and communication skills
 • Good knowledge of all necessary graphic softwares / Strong English proficiency is preferred
Asst.Brand Manager 3

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
ผู้จัดการโรงงาน1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บเครื่องหนัง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
สมุห์บัญชี1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย สามารถบริหารจัดการและวางระบบการขาย การลงบัญชี, ปิดงบการเงิน, ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทขาย ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
Export Merchandiser 6

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
 • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)5

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด รับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
 • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Merchandiser6

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ2

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ

  คุณสมบัติ

  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
  เจ้าหน้าที่การตลาด4

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
  • สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
  • สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  Marketing communication4

  ลักษณะงาน

  • • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online • นำสินค้าเข้าตลาด online และทำยอดขาย • ทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้ ติดตามผล และประเมินผล และสรุปผลของงาน นั้นๆ • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ Photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด , แฟชั่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านแฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษ+สตรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี / พร้อมทำงานเป็นทีม / ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  Online Marketing8

  ลักษณะงาน

  • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า) • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้ • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
  • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
  Marketing Research5

  ลักษณะงาน

  • - รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า เก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และเทรนแฟชั่นสินค้าเสื้อผ้า เครื่องหนัง เสื้อผ้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทำการวิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ - วิเคราะห์ยอดขาย, แนวโน้มของสินค้า , ทำแผนวิจัย ประสานงานกับทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต - ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์และวิจัย ทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจและโรงงาน

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ , การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 1-3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในด้านสินค้าแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการนำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม SPSS , Excel ในการคำนวนได้ดี
  • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  System Administrator2

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทดสอบ Windows Server ตรวจสอบประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมของระบบของ Sever และ SAP ให้พร้อมการสนับสนุนการทำงานระบบสำรองข้อมูลของบริษัท วางระบบ LAN ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานเสมอ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิงอายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Windows Server, การควบคุมและการสนับสนุน ระบบ SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ SAP , ERP ในระบบโรงงานการผลิต / และบริษัทขาย
  • สามารถวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระบบได้ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์
  Sales/AE 2

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้าในการรับจ้างการผลิตสินค้ากับทางบริษัท เจรจาเงื่อนไขในการขาย ติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
  • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
  วิศวกรโรงงาน 5

  ลักษณะงาน

  • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
  เจ้าหน้าที่บัญชี10

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  Designer เสื้อบุรุษ/สตรี4

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการทำ Them concept ออกแบบรูปแบบเสื้อผ้า/ลายผ้า , Art work, Graphic , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design เสื้อผ้าแฟชั่นหรือการส่งผลงานเข้าประกวด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล1

  ลักษณะงาน

  • 1. วิเคราะห์ ออกแบบ จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 2. พัฒนาพนักงาน กลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. สร้างและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ 4. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา และดำเนินการอบรมและพัฒนารับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยาองค์การและการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บุคคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้ Ms Office ได้ดี
  • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ Competency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Graphic Design1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี
  • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Up date แฟชั่นเสื้อผ้าตลอดเวลา
  • ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี