JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 21/02/2017
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Sales & Marketing Mgr.2

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding Market and Marketing in all channels. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan. - Responsible for communication development and media execution. - Responsible for marketing budget control for advertising development section and ensure highest spending efficiency. - Provide all essential reports highlighting performance against monthly, quarterly and YTD sales targets. - Develop seasonal promotion strategies and manage accurate records of all pricing, promotion and sales performances. - Select & manage strategic advertising/digital/promotion/PR agencies and other marketing materials. - Analyze market trends and recommend changes to marketing and business development strategies based on analysis and feedback. - Develop and lead a marketing team that will develop and execute new concepts, business models, channels and partners to position business as innovator and leader. - Works in collaboration to develop PR plan and execution for promotional activities, new store opening and any launch plan. - Develop sales forecasts, pipeline update, sales efforts, customer feedback and market research. - Coordinating with suppliers of order planning, stock & sales performance and marketing issues. - Provide operational and business management support to merchandise planning team. - Other duties as assigned.

คุณสมบัติ

 • Age 35- 45 years old
 • Bachelor s or higher degree in Marketing,Business Administration, Mass Communications,, Fashion Merchandising, or related field
 • At least 5-10 years of experience, Product management, Preferably or Marketing in Fashion or Brand
 • Experienced in sourcing, merchandise planning, and retail distribution.
 • Strong analytical, planning , communication and presentation skills.
 • Ability to lead the team and work independently.
 • Good command in English / Experience in fast-fashion or retail fashion business is a plus.
HR Director1

ลักษณะงาน

 • Responsible for the administration of the system. THANULUX PCL. And group companies. Care about labor standards. Manage benefits for employees. Support outreach to the region.

คุณสมบัติ

 • Male – female
 • Bachelor s Degree - Master s degree in human resource management, political science, management or other related fields
 • Experience in personnel management and recruitment, compensation, training and development, labor relations, welfare workers 10 years and over.
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.
 • Experienced personnel in the garment industry.
 • Personality and human relations. Maturity, leadership and responsible performance.
HR Manager1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทขาย เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสม การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงงานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ทั้งพนักงาน Office และ พนักงาน PC

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถและชำนาญด้านการวางแผนกำลังคนในทุกพื้นที่ เช่น การสรรหาพนักงานขายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายสาขา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวางแผนทีมงานขายเฉพาะกิจ
 • มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสินค้า
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับทีมงานฝ่ายขาย และ Area Sale ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
Marketing Manager1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  Sales Manager1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ

   Merchandising Manager1

   ลักษณะงาน

   • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity - Finding new quality suppliers - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements - Supervising a team of merchandisers

   คุณสมบัติ

   • Male / Female, aged 35 – 43 years old
   • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
   • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
   • Good command of English, both spoken and written
   • Sharp presentation and negotiation skills
   • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
   • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
   Brand Manager 1

   ลักษณะงาน

   • - Strategic planning, expanding market and marketing. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

   คุณสมบัติ

   • Female
   • Age between 30 – 45 years old.
   • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
   • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
   • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
   • Good command of English , interpersonal and communication skills.
   • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
   Asst.Brand Manager 4

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

   คุณสมบัติ

   • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
   • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
   • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
   • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
   Area Sales Manager6

   ลักษณะงาน

   • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า - บริหารและควบคุมทีมงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับการสรรหาพนักงานขาย

   คุณสมบัติ

   • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
   • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความรู้ความสามารถในการต่อรอง
   • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

   คุณสมบัติ

   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
   • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
   หัวหน้าแผนกจัดซื้อเครื่องหนัง1

   ลักษณะงาน

   • - บริหารจัดการงานจัดซื้อเครื่องหนังและวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศตามที่ธุรกิจต้องการ - ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อรองรับการผลิต - พัฒนาหนังร่วมกับโรงฟอกหนัง

   คุณสมบัติ

   • อายุ30 ปีขึ้นไป
   • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อเครื่องหนัง 3 -5 ปี
   • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
   ผู้จัดการแผนกสรรหาพนักงานขายประจำห้าง1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานสรรหาพนักงานขายสินค้าแฟชั่นทั้งสำนักงานและหน้าร้าน และงานฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายงานด้านการขาย

   คุณสมบัติ

   • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลด้านสรรหาว่าจ้าง, บริหารค่าจ้างค่าตอบแทน, ฝึกอบรมและพัฒนา และงานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
   • หากมีประสบการณ์งานบุคคลฝ่ายขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
   สมุห์บัญชี2

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย สามารถบริหารจัดการและวางระบบการขาย การลงบัญชี, ปิดงบการเงิน, ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทขาย ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน

   คุณสมบัติ

   • เพศหญิง
   • อายุ 30 ปีขึ้นไป
   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
   • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
   หัวหน้าห้องทดสอบ1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนาเนื้อผ้าใหม่ ๆ เชิงนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผลการพัฒนาเนื้อผ้า Lab Test

   คุณสมบัติ

    Export Merchandiser 6

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติ

    • อายุ 22 ปีขึ้นไป
    • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
    • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
    • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
    ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)5

    ลักษณะงาน

    • - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด รับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

    คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
    • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    เลขานุการ2

    ลักษณะงาน

    • Responsible for secretary tasks, coordinate and telephone appointment with domestic and overseas and other task as assignment

    คุณสมบัติ

    • Female, age not over 30 years old
    • Bachelor s Degree - Master s Degree
    • At least 3 years working experience in Secretary
    • Conversant in both written and spoken English
    • Able to liaise with other departments
    Merchandiser6

    ลักษณะงาน

    • -

    คุณสมบัติ

     เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ2

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ

     คุณสมบัติ

     • อายุ 22 ปีขึ้นไป
     • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
     เจ้าหน้าที่การตลาด1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป

     คุณสมบัติ

     • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
     • สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
     • สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
     เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น1

     ลักษณะงาน

     • - รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     คุณสมบัติ

     • รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดี
     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ตัวเลข)5

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์อัตรากำลังคน ,ยอดขาย และแนวโน้มของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบ เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อส่งให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป

     คุณสมบัติ

     • เพศหญิง
     • อายุ 22 - 27 ปี
     • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • บุคคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถใช้โปรแกรม Excel Power Point ในการคำนวณได้ดีมาก
     • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     Online Marketing9

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า /สินค้าผ่านสื่อ Social Network (Facebook,Instagram,Twitter และ อื่น ๆ)โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า กิจกรรมทางการตลาด ให้ลูกค้าได้รับทราบ

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย-หญิง
     • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
     • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
     Marketing Research5

     ลักษณะงาน

     • - เก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และเทรนแฟชั่นสินค้าเครื่องหนังทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทำการวิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ - ทำแผนวิจัย ประสานงานกับทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตใน การประชุมสรุปผลการวิเคราะห์และวิจัย

     คุณสมบัติ

     • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, สถิติ ฯลฯ
     • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในด้านสินค้าแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีทักษะการนำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
     • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวนได้ดี
     Web Programmer8

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านเขียน, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของบริษัทบน Website โดยเขียนโปรแกรม ASP หรือ Java หรือ โปรแกรมอื่นๆที่ถนัด เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ASP,JAVA,PhotoShop, HTML, Flash หรือ Dream Weaver
     System Administrator6

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทดสอบ Windows Server ตรวจสอบประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมของระบบของ Sever และ SAP ให้พร้อมการสนับสนุนการทำงานระบบสำรองข้อมูลของบริษัท วางระบบ LAN ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานเสมอ

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย-หญิงอายุ 25-35 ปี
     • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Windows Server, การควบคุมและการสนับสนุน ระบบ SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ SAP , ERP ในระบบโรงงานการผลิต / และบริษัทขาย
     • สามารถวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระบบได้ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์
     Stylist2

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการติดต่อ Brand ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อยืม,คืนชุดถ่ายแบบ จัดชุดถ่ายแบบ Mix & Match เสื้อผ้า เครื่องประดับ ให้เข้ากับ Concept และขอข่าว ควบคุมการถ่าย Fashion Set

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด การโฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ Create งานร่วมกับผู้อื่น และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
     • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
     วิศวกรโรงงาน 1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บกระเป๋าหนัง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต

     คุณสมบัติ

     • อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
     • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บกระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
     • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
     • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
     เจ้าหน้าที่บัญชี10

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
     • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
     • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
     เจ้าหน้าที่พัฒนาวัตถุดิบหนัง 6

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านพัฒนาวัตถุดิบเครื่องหนัง ร่วมกับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องในการคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบหนังให้มีคุณภาพ มีนวัตกรรมนำมาซึ่งความแตกต่างหลากหลายในการนำเสนอสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

     คุณสมบัติ

     • อายุ 25 ปีขึ้นไป
     • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาฟอกหนัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฟอกหนังหรือบริษัทเคมีหนัง 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
     • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     จนท.ตรวจสอบภายใน4

     ลักษณะงาน

     • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่มีปัญหาต่อระบบงาน รายงานผลการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานจัดทำสรุปสิ่งที่พบ รวบรวมหลักฐานส่งพิจารณาและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัท

     คุณสมบัติ

     • อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์งานด้าน Audit อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป(ตรวจสอบภายในหรือภายนอก)
     • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
     Designer เสื้อบุรุษ/สตรี2

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการทำ Them concept ออกแบบรูปแบบเสื้อผ้า/ลายผ้า , Art work, Graphic , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

     คุณสมบัติ

     • เพศ หญิง / อายุ 23 - 35 ปี
     • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ในงาน Design เสื้อผ้าแฟชั่นหรือการส่งผลงานเข้าประกวด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น6

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย - หญิง
     • อายุ 23 ปีขึ้นไป
     • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล2

     ลักษณะงาน

     • 1. วิเคราะห์ ออกแบบ จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 2. พัฒนาพนักงาน กลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. สร้างและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ 4. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา และดำเนินการอบรมและพัฒนารับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

     คุณสมบัติ

     • เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
     • ปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยาองค์การและการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • บุคคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถใช้ Ms Office ได้ดี
     • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ Competency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม2

     ลักษณะงาน

     • - ประสานงานฝึกอบรมในการจัดอบรมภายในและภายนอก - เอกสานงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ISO - ปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานเข้าใหม่และติดตามผล - จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน - เขียนแผนโครงสร้างการพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

     คุณสมบัติ

     • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
     • ปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยาองค์การและการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์การทำงานด้านการฝึกอบรบอย่างน้อย 1 ปี
     • บุคคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถใช้ Ms Office ได้ดี
     จนท.วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน (KPI)2

     ลักษณะงาน

     • 1.วางแผนการจัดทำแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 2.สื่อสารและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 3.นำเสนอตัวชี้วัดผลการปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์และนโยบาย 4.รวบรวม วิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้ตามเป้าหมาย 6.สรุปและจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 7.ปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง KPI
     • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะใช้งาน Excel ได้ดีมาก
     • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
     • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
     • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&I) 2

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนาเนื้อผ้าใหม่ ๆ เชิงนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผลการพัฒนาเนื้อผ้า

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย/หญิง
     • ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ /วิศวกรรมสิ่งทอ เท่านั้น
     เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย3

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการวางระบบการตรวจนับสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า , วิเคราะห์สินค้าและติดต่อพนักงานขายเพื่อสรุปการตรวจนับสินค้า

     คุณสมบัติ

     • อายุ 22 ปีขึ้นไป
     • วุฒิ ปวส.
     • ปริญญาตรีสาขา การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการตรวจนับสต็อกห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ 4

     ลักษณะงาน

     • - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า - การติดต่อประสานงานภายใน

     คุณสมบัติ

     • - อายุ 18 ปีขึ้นไป
     • - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel )
     นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ4

     ลักษณะงาน

     • -

     คุณสมบัติ

      เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่องหนัง1

      ลักษณะงาน

      • เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่องหนัง

      คุณสมบัติ

       IT Support1

       ลักษณะงาน

       • -

       คุณสมบัติ

        Part Time1

        ลักษณะงาน

        • -

        คุณสมบัติ

        • -
        พนักงานขับรถ1

        ลักษณะงาน

        • รับผิดชอบงานด้านการขับรถ(รถตู้ + รถกะบะ) ส่งสินค้าในกทม. ที่ตั้งบริษัท เลขที่ 911 หมู่15 ซ.ซิตี้ปาร์ค(เอ็มไทย) ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

        คุณสมบัติ

        • เพศชาย
        • อายุ 22 - 35 ปี
        • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
        • มีประสบการณ์ในงานขับรถรับ-ส่งสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
        • มีความชำนาญเส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี / มีใจรักงานบริการ