JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 23/04/2018
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
จนท.สรรหาว่าจ้าง1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานสรรหาพนักงานขายสินค้าแฟชั่นทั้งสำนักงานและหน้าร้าน และงานฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายงานด้านการขาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลด้านสรรหาว่าจ้าง, บริหารค่าจ้างค่าตอบแทน, ฝึกอบรมและพัฒนา และงานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
 • หากมีประสบการณ์งานบุคคลฝ่ายขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • Create and implement product and sales strategies to maximize sales, supervise retail network.
  Manage, motivate, train and develop a sales team and support staffs. Has proven track record of achievement in management position.

คุณสมบัติ

 • Age between 33-45 years old.
 • Bachelor s Degree or Master s& Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Sales & Marketing Mgr.1

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding Market and Marketing in all channels. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan. - Responsible for communication development and media execution. - Responsible for marketing budget control for advertising development section and ensure highest spending efficiency. - Provide all essential reports highlighting performance against monthly, quarterly and YTD sales targets. - Develop seasonal promotion strategies and manage accurate records of all pricing, promotion and sales performances. - Select & manage strategic advertising/digital/promotion/PR agencies and other marketing materials. - Analyze market trends and recommend changes to marketing and business development strategies based on analysis and feedback. - Develop and lead a marketing team that will develop and execute new concepts, business models, channels and partners to position business as innovator and leader. - Works in collaboration to develop PR plan and execution for promotional activities, new store opening and any launch plan. - Develop sales forecasts, pipeline update, sales efforts, customer feedback and market research. - Coordinating with suppliers of order planning, stock & sales performance and marketing issues. - Provide operational and business management support to merchandise planning team. - Other duties as assigned.

คุณสมบัติ

 • Age 35- 45 years old
 • Bachelor s or higher degree in Marketing,Business Administration, Mass Communications,, Fashion Merchandising, or related field
 • At least 5-10 years of experience, Product management, Preferably or Marketing in Fashion or Brand
 • Experienced in sourcing, merchandise planning, and retail distribution.
 • Strong analytical, planning , communication and presentation skills.
 • Ability to lead the team and work independently.
 • Good command in English / Experience in fast-fashion or retail fashion business is a plus.
Marketing Manager1

ลักษณะงาน

 • • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online
  • ดูแลเรื่องสื่อและการสื่อสารของแบรนด์และสินค้าในทุกช่องทาง
  • ดูแลรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการตลาดในช่องทางใหม่และช่องทางต่างๆ เช่น Online, TV, การจัดพื้นที่พิเศษ
  • ทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายได้ ติดตามผล และประเมินผล และสรุปผลของงานนั้นๆ
  • คิดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • จัดกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมการขาย การตลาดให้กับแบรนด์
  • พัฒนาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่
  • สามารถดูแลจัดการ การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม event ต่างๆ
  • สามารถทำหรือจัดหา การทำ survey วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในวิธีต่างๆ
  • สามารถติดต่อ supplier ต่างๆ
  • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น, Social online
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าสินค้าแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Merchandising Manager1

ลักษณะงาน

 • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  - Finding new quality suppliers
  - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  - Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 35 – 43 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
Brand Manager 1

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding market and marketing.
  - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
  - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

คุณสมบัติ

 • Female
 • Age between 30 – 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Head Designer1

ลักษณะงาน

 • - Liaise clients to determine the product concept together with present all scope of project. - Design a brand identity either by hand or using the computer software. - Review design in the final conclusion before production process or publishing

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or Master’s degree in Fashion Design , Associated Art in Thailand and Overseas Institutions or related fields.
 • Expertise in Design specially experience at least 10 years.
 • Good interpersonal & communication skills, well-organized and good problem solving.Initiative and commit to achieve.
 • Good command of English.
Fashion Creative Director1

ลักษณะงาน

 • • Leads fashion in creative center, leader of designers team
  • Oversee and directs all aspects of fashion creative work and assigned fashion projects.
  • Review and approve all collections and including final conclusion
  • Working knowledge of current color and fashion and creative trends independently recognizes the need for large-scale change; works with management as top functional expert to devise innovative solutions and implement change at the department .
  • Lead in the development of the complete concept for the season, partner with Technical Advisor and Merchandising team to design merchandise that fits within the costing parameters and target customer.
  • Provide supports to graphic design and visual merchandiser to properly present the image and positioning of the products.
  • Drives the planning and creative direction of projects to meet production deadlines and budgets.
  • Working manager able to drive projects to fruition to meet key success metrics and is able to work cross functionally
  • Follow, Analyze and Utilize market survey, customer behaviors or success rate of products to create products to satisfy customers

คุณสมบัติ

 • Age 38-45 years with fashion-look personality
 • BA.or MA. in Fashion Design or equivalent experience with specialization in fashion footwear or accessories design or Certificate from any reputable fashion design institutes
 • Full of fresh and unique ideas with strong creativity, initiative and excellent taste
 • Solid knowledge of fashion trend with minimum 10 years’ experience with proven successful records in footwear any fashion house
 • Good technical ,product development and raw materials know-how
 • Well-mature and energetic with good interpersonal and communication skills
 • Good knowledge of all necessary graphic softwares / Strong English proficiency is preferred
Asst.Brand Manager 3

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
Area Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
  - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
  - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
  - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  - บริหารและควบคุมทีมงานขาย
  - ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับการสรรหาพนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการต่อรอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ผู้จัดการโรงงาน1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บเครื่องหนัง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Digital Marketing1

ลักษณะงาน

 • • Responsible for all online marketing activities, website and content management.
  • Create digital content and article for marketing campaign via social media such as Facebook, Instagram, Twitter, Line and etc.
  • Analyze website and campaign performance by conducting site analysis, performing competitive intelligence.
  • Coordinate with Business and Marketing team to develop the company s website by using data from Digital Marketing.
  • Develop strategies, drive qualified traffic to the online store and maximize conversions by managing and continuously optimizing performance driven marketing channels.
  • Drive ecommerce sales, growth and margin through marketing initiatives, identifying new product opportunities and revenue streams.
  • Research and analyze the feasibility and business impact, lead implementation from those ideas into products.

คุณสมบัติ

 • Male – female, Age is between 25 – 42 years old
 • Bachelor s degree - Master s degree in marketing or digital or other related fields.
 • Ability to carry out all digital functions.
 • Minimum 3-5 years experience in digital marketing campaigns, social media and digital content management
สมุห์บัญชี2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย สามารถบริหารจัดการและวางระบบการขาย การลงบัญชี, ปิดงบการเงิน, ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทขาย ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ห้างสรรพสินค้า, สรรพากร, กรมศุลกากร)
Export Merchandiser 6

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
 • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
Merchandiser6

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่การตลาด4

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
  • สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
  • สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  Online Marketing7

  ลักษณะงาน

  • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
   • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
   • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
   • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
   • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
   • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
   • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
  • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
  System Administrator3

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทดสอบ Windows Server ตรวจสอบประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมของระบบของ Sever และ SAP ให้พร้อมการสนับสนุนการทำงานระบบสำรองข้อมูลของบริษัท วางระบบ LAN ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานเสมอ

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิงอายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Windows Server, การควบคุมและการสนับสนุน ระบบ SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ SAP , ERP ในระบบโรงงานการผลิต / และบริษัทขาย
  • สามารถวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระบบได้ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์
  วิศวกรโรงงาน 1

  ลักษณะงาน

  • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
   - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
   - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
  เจ้าหน้าที่บัญชี1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น4

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เจ้าหน้าที่นิติกร2

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านร่างนิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อหน่วยงานราชการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ร่างเอกสารสัญญาเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23-33 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  • *** สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการร่างจดหมาย/สัญญาธุรกิจเป็นอย่างดี ***
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า3

  ลักษณะงาน

  • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

  คุณสมบัติ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.,ปวส - ปริญญาตรีสาขา Logistic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า4

  ลักษณะงาน

  • **รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารสถานที่ในโรงงาน (ช่างไฟฟ้า) **รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (ช่างซ่อมบำรุง)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ20ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อม
  • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
  เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่องหนัง1

  ลักษณะงาน

  • เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่องหนัง

  คุณสมบัติ

   นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

   ลักษณะงาน

   • -

   คุณสมบัติ