JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 23/08/2017
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
HR Director1

ลักษณะงาน

 • Responsible for the administration of the system. THANULUX PCL. And group companies. Care about labor standards. Manage benefits for employees. Support outreach to the region.

คุณสมบัติ

 • Male – female
 • Bachelor s Degree - Master s degree in human resource management, political science, management or other related fields
 • Experience in personnel management and recruitment, compensation, training and development, labor relations, welfare workers 10 years and over.
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.
 • Experienced personnel in the garment industry.
 • Personality and human relations. Maturity, leadership and responsible performance.
Sales & Marketing Mgr.1

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding Market and Marketing in all channels. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan. - Responsible for communication development and media execution. - Responsible for marketing budget control for advertising development section and ensure highest spending efficiency. - Provide all essential reports highlighting performance against monthly, quarterly and YTD sales targets. - Develop seasonal promotion strategies and manage accurate records of all pricing, promotion and sales performances. - Select & manage strategic advertising/digital/promotion/PR agencies and other marketing materials. - Analyze market trends and recommend changes to marketing and business development strategies based on analysis and feedback. - Develop and lead a marketing team that will develop and execute new concepts, business models, channels and partners to position business as innovator and leader. - Works in collaboration to develop PR plan and execution for promotional activities, new store opening and any launch plan. - Develop sales forecasts, pipeline update, sales efforts, customer feedback and market research. - Coordinating with suppliers of order planning, stock & sales performance and marketing issues. - Provide operational and business management support to merchandise planning team. - Other duties as assigned.

คุณสมบัติ

 • Age 35- 45 years old
 • Bachelor s or higher degree in Marketing,Business Administration, Mass Communications,, Fashion Merchandising, or related field
 • At least 5-10 years of experience, Product management, Preferably or Marketing in Fashion or Brand
 • Experienced in sourcing, merchandise planning, and retail distribution.
 • Strong analytical, planning , communication and presentation skills.
 • Ability to lead the team and work independently.
 • Good command in English / Experience in fast-fashion or retail fashion business is a plus.
Marketing Manager1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  Sales Manager2

  ลักษณะงาน

  • Create and implement product and sales strategies to maximize sales, supervise retail network. Manage, motivate, train and develop a sales team and support staffs. Has proven track record of achievement in management position.

  คุณสมบัติ

  • Age between 33-45 years old.
  • Bachelor s Degree or Master s& Degree in Marketing or related field.
  • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
  • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group
  • Good command of English , interpersonal and communication skills.
  • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
  Brand Manager 1

  ลักษณะงาน

  • - Strategic planning, expanding market and marketing. - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction. - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

  คุณสมบัติ

  • Female
  • Age between 30 – 45 years old.
  • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
  • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
  • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
  • Good command of English , interpersonal and communication skills.
  • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
  หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ

   Asst.Brand Manager 3

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

   คุณสมบัติ

   • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
   • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
   • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
   • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
   Area Sales Manager6

   ลักษณะงาน

   • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า - บริหารและควบคุมทีมงานขาย - ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับการสรรหาพนักงานขาย

   คุณสมบัติ

   • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
   • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความรู้ความสามารถในการต่อรอง
   • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

   คุณสมบัติ

   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
   • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
   หัวหน้าแผนกจัดซื้อเครื่องหนัง1

   ลักษณะงาน

   • - บริหารจัดการงานจัดซื้อเครื่องหนังและวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศตามที่ธุรกิจต้องการ - ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อรองรับการผลิต - พัฒนาหนังร่วมกับโรงฟอกหนัง

   คุณสมบัติ

   • อายุ30 ปีขึ้นไป
   • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อเครื่องหนัง 3 -5 ปี
   • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
   สมุห์บัญชี2

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย สามารถบริหารจัดการและวางระบบการขาย การลงบัญชี, ปิดงบการเงิน, ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทขาย ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน

   คุณสมบัติ

   • เพศหญิง
   • อายุ 30 ปีขึ้นไป
   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
   • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
   Export Merchandiser 6

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   คุณสมบัติ

   • อายุ 22 ปีขึ้นไป
   • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
   • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
   เลขานุการ1

   ลักษณะงาน

   • Responsible for secretary tasks, coordinate and telephone appointment with domestic and overseas and other task as assignment

   คุณสมบัติ

   • Female, age not over 30 years old
   • Bachelor s Degree - Master s Degree
   • At least 3 years working experience in Secretary
   • Conversant in both written and spoken English
   • Able to liaise with other departments
   Merchandiser6

   ลักษณะงาน

   • -

   คุณสมบัติ

    เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ2

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ

    คุณสมบัติ

    • อายุ 22 ปีขึ้นไป
    • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
    • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
    เจ้าหน้าที่การตลาด4

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป

    คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
    • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
    • สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
    • สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
    Marketing communication4

    ลักษณะงาน


    คุณสมบัติ

     Online Marketing9

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า /สินค้าผ่านสื่อ Social Network (Facebook,Instagram,Twitter และ อื่น ๆ)โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า กิจกรรมทางการตลาด ให้ลูกค้าได้รับทราบ

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย-หญิง
     • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
     • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
     Marketing Research1

     ลักษณะงาน

     • - เก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และเทรนแฟชั่นสินค้าเครื่องหนังทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทำการวิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ - ทำแผนวิจัย ประสานงานกับทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตใน การประชุมสรุปผลการวิเคราะห์และวิจัย

     คุณสมบัติ

     • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, สถิติ ฯลฯ
     • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในด้านสินค้าแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีทักษะการนำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
     • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
     • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวนได้ดี
     Sales / Business Coordinator 1

     ลักษณะงาน

     • Myanmar Nationality. - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution. - Provide new market and fashion product distributor in Myanmar.

     คุณสมบัติ

     • Age Between 25-30 Years old.
     • Bachelor s Degree in Business Administrator,Marketing or related fields
     • Ability to communicate in Thai, verbally basic skill.
     • Good ability to coordinate and communicate.
     System Administrator2

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทดสอบ Windows Server ตรวจสอบประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมของระบบของ Sever และ SAP ให้พร้อมการสนับสนุนการทำงานระบบสำรองข้อมูลของบริษัท วางระบบ LAN ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานเสมอ

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย-หญิงอายุ 25-35 ปี
     • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Windows Server, การควบคุมและการสนับสนุน ระบบ SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ SAP , ERP ในระบบโรงงานการผลิต / และบริษัทขาย
     • สามารถวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระบบได้ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์
     Web Developer1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการจัดทำ พัฒนางานทางด้านเว็บไซต์ Front-endและ Back-end และพัฒนาด้าน E-commerce หรือสร้างตัวอย่างซอฟต์แวร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเขียนรายงาน

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer Engineering , Computer Science , Information Technology , Software engineer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ E-Commerce และ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ 1 ปีขึ้นไป
     • มีความรู้ สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรมเช่น PHP , HTML , MySQL , JavaScript , jQuery , AJAX ฯลฯ
     • สามารถเรียนรู้ได้เร็วและมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดี
     Sales/AE 3

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้าในการรับจ้างการผลิตสินค้ากับทางบริษัท เจรจาเงื่อนไขในการขาย ติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
     • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
     • มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
     • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
     วิศวกรโรงงาน 5

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนัง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต

     คุณสมบัติ

     • อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
     • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
     • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
     • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
     เจ้าหน้าที่บัญชี10

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
     • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
     • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
     เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานทำค่าจ้างเงินเดือน / คิดค่าคอมมิสชั่น

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย - หญิง
     • ปริญญาตรี สาขาการทรัพยากรบุคคล, การเงิน , บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     Designer เสื้อบุรุษ/สตรี5

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการทำ Them concept ออกแบบรูปแบบเสื้อผ้า/ลายผ้า , Art work, Graphic , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปี
     • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ในงาน Design เสื้อผ้าแฟชั่นหรือการส่งผลงานเข้าประกวด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
     • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     Graphic Design1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง

     คุณสมบัติ

     • ปริญญาตรี
     • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Up date แฟชั่นเสื้อผ้าตลอดเวลา
     • ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี
     เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการวางระบบการตรวจนับสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า , วิเคราะห์สินค้าและติดต่อพนักงานขายเพื่อสรุปการตรวจนับสินค้า

     คุณสมบัติ

     • อายุ 22 ปีขึ้นไป
     • วุฒิ ปวส.
     • ปริญญาตรีสาขา การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการตรวจนับสต็อกห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ 1

     ลักษณะงาน

     • - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า - การติดต่อประสานงานภายใน

     คุณสมบัติ

     • - อายุ 18 ปีขึ้นไป
     • - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel )
     เจ้าหน้าที่คลังสินค้า7

     ลักษณะงาน

     • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

     คุณสมบัติ

     • อายุ 20 ปีขึ้นไป
     • วุฒิ ปวช.,ปวส - ปริญญาตรีสาขา Logistic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
     • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า3

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (ช่างซ่อมบำรุง) รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารสถานที่ในโรงงาน (ช่างไฟฟ้า)

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย
     • อายุ20ปีขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
     • ระดับการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
     • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
     เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่องหนัง5

     ลักษณะงาน

     • เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่องหนัง

     คุณสมบัติ

      นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

      ลักษณะงาน

      • -

      คุณสมบัติ